TECHFASS APS 400

Identifikační systém APS 400 je určen pro střední a velké aplikace a pro všechny aplikace vyžadující pružný systém řízení, integraci technologií na HW úrovni apod. Systém je charakteristický vysokou modularitou a nezávislostí na použitých ID technologiích. Výjimečnou vlastností systému APS 400 je plná programovatelnost, zajišťovaná řídícím modulem. Díky tomu je možná snadná realizace takřka libovolných aplikací bez nutnosti on-line řízení SW nadstavbami.

Základní vlastnosti HW Základní vlastnosti SW Vybrané SW nadstavby Typické oblasti použití
Funkce daná uživatelským programem řídícího modulu Konfigurační SW zdarma Webová nadstavba pro docházku Bydlení (větší obytné celky)
Programování z PC; až 128 přístupových skupin / řídící modul Administrace od 10 ID licencována Webový modul pro školy Střední a velké firmy
až 15 000 ID v paměti, > 107 (on-line) Docházkový SW licencován Recepce pro penziony a hotely Školy, hotely a penziony
64 síťových modulů / řídící modul SW nadstavby licencovány Propojení s hotelovým IS Fideolio Administrativní komplexy
64 časových plánů, 64 svátků   Přehledy přítomnosti pro malé organizace Integrace technologií na  HW úrovni
Až 57 000 událostí (dle konfigurace)   Návštěvní systém  

Topologie systému

Jádrem systému APS 400 je programovatelný řídící modul, vybavený komunikačním rozhraním APS Bus pro připojení síťových modulů a rozhraním Ethernet (protokol TCP/IP) pro připojení k PC serveru. Řídící modul obsahuje paměť pro uživatelský program a veškerá data nezbytná pro provoz systému, včetně archivu událostí, on-line připojení k serveru tedy není pro provoz systému nutné. Poměr mezi velikostí paměti vyhrazené pro ID a archiv transakcí je v širokém rozsahu konfigurovatelný.

K řídícímu modulu lze prostřednictvím sběrnice APS Bus připojit až 64 síťových modulů a 8 systémových napáječů. Síťové moduly lze připojovat podle potřeby a systém tak postupně rozšiřovat dle aktuálních požadavků aplikace. Je-li na sběrnici APS Bus dosaženo maximálního počtu síťových modulů, lze systém dále rozšiřovat instalací dalších řídících modulů.

Takto lze realizovat jak jednoduché aplikace s jedním řídícím modulem připojeným on-line, tak i rozsáhlé instalace s centrální správou přístupových oprávnění, propojených prostřednictvím TCP/IP sítí.

Správa systému

Systém lze spravovat administračním programem APS Administrátor. Systémové moduly APS 400 včetně řídícího modulu jsou připojeny na sběrnici RS 485. Pro připojení k PC je využito jedno z datových rozhraní na řídím modulu (TCP/IP / RS 232).

Software a program řídícího modulu

Softwarové vybavení systému APS 400 obsahuje řadu vzájemně provázaných nástrojů pro všechny úrovně správy a zpracování provozních dat identifikačního systému. Software s architekturou Client / Server stojí na spolehlivých, moderních základech, jako jsou MS SQL Server 2005 (Express Edition), prostředí .NET a další. Veškeré serverové součásti SW řešení pracují jako systémové služby, klientské aplikace jsou navrženy s maximálním důrazem na přehlednost a intuitivní ovládání. Řada modulů je k dispozici v provedení Windows aplikace i Web aplikace.

Vývojové prostředí APS Config pro naprogramování funkce systému je k dispozici bezplatně. Základní balík uživatelských programů APS Administrator obsahuje nejčastěji požadované nástroje pro střední a velké systémy. Balík lze dále rozšiřovat o řadu volitelných nadstaveb, zaměřených na konkrétní oblasti použití (školy, penziony, hotely, výrobní závody a další specifické aplikace). APS Administrátor dokáže spravovat i kombinované systémy APS 400 a APS mini Plus.