TECHFASS APS mini Plus

Elektronický přístupový systém APS mini Plus je jednoduchý systém elektronické kontroly vstupu pro aplikace do 2 000 uživatelů. Základní funkci systému, tj. kontrolu vstupu a programování přístupových oprávnění, vykonávají čtecí moduly autonomně – bez nároků na jejich připojení k PC. Při připojení k PC lze přístupová oprávnění spravovat jednoduchým administračním programem a sledovat provozní události systému.

 

Základní vlastnosti HW Základní vlastnosti SW Vybrané SW nadstavby Typické oblasti použití
Pevně daná funkce, konfigurovatelné parametry Konfigurační SW zdarma Webová nadstavba pro docházku Rodinné a bytové domy
Programování kartami nebo z PC Administrační SW zdarma Webový modul pro školy Malé a střední firmy
2000 + 2 ID v paměti, > 107 (on-line) Docházkový SW licencován Recepce pro penziony a hotely Školy, hotely a penziony
32 modulů (adres) na lince, počet linek není omezen SW nadstavby licencovány Propojení s hotelovým IS Fideolio Administrativní komplexy
64 časových plánů / 64 svátků   Přehledy přítomnosti pro malé organizace Integrace technologií na úrovni SW nadstaveb

 

Zapojení systému

Autonomní provozní režim

V autonomním provozním režimu nemusí být čtecí moduly připojeny na sběrnici. Autonomní režim je vhodný tam, kde nejsou nutné časté aktualizace přístupových oprávnění a není nutná správa oprávnění přes PC. Programování přístupových oprávnění se provádí pomocí dvojice programovacích karet. Režim je prakticky použitelný pro řádově jednotky uživatelů, například v rodinných domech, malých firmách, odloučených pracovištích apod. Tento provozní režim je možné použít rovněž s ekonomičtějším systémem tf hit.

Offline provozní režim

V offline provozním režimu jsou čtecí moduly připojeny na sběrnici RS 485, ale komunikace prostřednictvím PC probíhá jen při konfiguraci parametrů a přístupových oprávnění, nebo při občasném vyčtení provozních událostí. Typicky se používá v nájemních domech do 2 000 uživatelů. Provozní události systému jsou standardně zaznamenávány do paměti modulu, po vyčerpání kapacity paměti jsou nejstarší události přepisovány novějšími. Po připojení programu dojde k vyčtení událostí z paměti modulu a jejich uložení do datového úložiště na připojeném PC.

Online provozní režim

V online provozním režimu probíhá komunikace s moduly permanentně. Provozní události systému jsou ihned vyčítány z paměti modulů a umožňují tak realizaci docházkových aplikací a použití dalších SW nadstaveb. Řešení je vhodné zejména pro menší firmy, které chtějí s minimálními pořizovacími náklady sledovat pohyb osob v objektu a evidovat docházku. Pro provoz je vhodné vyhradit počítač, který však nemusí být nijak výkonný. Online připojení rovněž umožňuje vzdálené otevření dveří prostřednictvím PC.

Topologie systému

Hardware

Hardwarové moduly systému APS mini Plus vykonávají pevně danou funkci, jejíž parametry lze nastavit jednoduchým konfiguračním programem z PC. Moduly mohou pracovat buď automně, nebo jako součást malého, centrálně spravovaného systému, propojeného prostřednictvím sběrnice RS 485. Připojení linky k PC lze realizovat prostřednictvím komunikačního převodníku RS485 - Ethernet (protokol TCP/IP) nebo RS485 - USB . Maximální počet adres na lince je 32, počet linek není omezen.

Software

Pro jednoduché nastavení provozních parametrů modulů systému APS mini Plus lze použít program APS Reader, pro správu uživatelů je vhodnější použít program APS Home. Oprávnění lze spravovat i programem APS Administrator, který je nutné použít v případě kombinovaných systémů APS mini Plus a APS 400.