Dohledový software ATEAS Security

ATEAS Security je předním dohledovým software pro IP kamerové zabezpečení na českém trhu, navíc od českého výrobce. Maximální flexibilita umožňuje realizovat jednoduché desktop řešení s jedním počítačem až po multiserverové a multiklientské profesionální instalace.

Dohledový software ATEAS Security je vydáván v několika následujících edicích

ATEAS Security START

 • až 4 kamery
 • jen 1 klientský přístup
 • jednoduchá instalace
 • jednoduché intuitivní ovládání
 • velmi malé omezení funkcí
 • profesionální produkt ZCELA ZDARMA
 • ATEAS Security START

ATEAS Security HOME

 • až 9 kamer
 • 2 současné klientské přístupy
 • jednoduchost a intuitivní ovládání
 • snadné a postupné rozšiřování systému
 • velmi malé omezení funkcí
 • možnost přechodu na vyšší edici bez ztráty již vložené investice
 • ATEAS Security HOME

ATEAS Security Professional LIGHT

 • až do 48 kamer
 • 3 současné klientské přístupy
 • maximálně jeden kamerový server v systému
 • jednoduchá možnost integrace
 • podpora dohledových center
 • nízká hardwarová náročnost
 •  ATEAS Security Professional LIGHT

ATEAS Security PROFESSIONAL

 • až do 64 kamer
 • neomezený klientské přístup
 • jednoduchá možnost integrace
 • podpora dohledových center
 • nízká hardwarová náročnost
 • ATEAS Security PROFESSIONAL

ATEAS Security UNLIMITED

 • neomezený počet kamer a serverů
 • až 200 kamer na jeden server
 • neomezená klientská licence
 • centrální správa celého systému (clustru)
 • centrální aktualizace SW
 • maximální flexibilita rozšiřování
 • nástroje na podporu rozsáhlých systémů
 • ATEAS Security UNLIMITED

Nadstavbový modul ATEAS Security LPR Engine

Modul ATEAS Security LPR Engine slouží k detekci, analýze a zápisu registračních značek (SPZ) vozidel do událostního řízení kamerového systému ATEAS. Nadstavbový modul ATEAS Security Engine podporuje veškeré typy místních národní poznávacích značek ale poznávacích značek několika dalších států.

Systém detekce a rozpoznání SPZ je velmi sofistikovaný a má následující přednosti

 • unikátní rozponávací poměr (mezi 98-99%, přitom statistický údaj je závislý na dalších faktorech)
 • velmi vysoký výkon (rychlost detekce a rozpoznávání)
 • schopnost kontroly gramatiky
 • podpora nerozpoznaných znaků (na špinavých, prasklých a jinak poškozených SPZ)
 • podpora dekorativního typu SPZ (mezery, pomlčky)
 • stálá aktualizace stávajících  a příprava nových národních systémů SPZ
 • podpora jiných než národních systémů značek (např. označování nebezpečných nákladů - TDG)
 • možnost tvorby seznamů povolených a zakázaných SPZ pro zlepšení možostí událostního řízení kamerového systému (např. pro automatizované otevírání vjezdové brány vozidlům s povolenou SPZ)
 • ATEAS Security LPR Engine