Umělá inteligence při video analýze

Využití nejmodernější technologie neuronových sití a umělé inteligence při video analýze v ATEAS

V ATEAS 5.0.3 nově:
info_dnn_car
 
Nové AI analytické funkce: Dynamika neuronové sítě má mnoho aplikací v oblasti dopravy.
 
 

Nové AI analytické funkce: Neuronová síť a Dynamický popis scény nyní přidává také atributy identifikace a směru se širokými možnostmi využití.

 

Grafické statistiky: Univerzální nástroj pro vytváření statistik z libovolných metadat systému včetně externích událostí - využití pro analýzy událostí, počítání objektů, výpadků, narušení, nepovolených vjezdů atd.

Video ukázky níže:

 1. Počítání všech vozdiel v jednom směru a pouze nákladních ve směru druhém.
 2. Vyhodnocení jízdy v prostiměru.
 3. Počítání lidí v jednom směru.
 4. Podezřelý pohyb osoby

 

Video analýza a umělá inteligence v ATEAS

ATEAS od verze 5.0.2 používá speciální hluboké neuronové sítě pro analýzu videa. Jedná se o aplikaci umělé inteligence na video v nejrůznějších rozlišeních za účelem včasné detekce a rozpoznání zájmových jevů počínaje narušením perimetru osobou až po složité směrové detekce či analýzu jiných objektů a jevů.

Umělá inteligence AI (Artificial Intelligence) v ATEAS: Technologie umělé inteligence prokazují svou využitelnost v oblasti anlýzy videa. ATEAS se bude  postupně rozšiřovat o funkce založené na neuronových sítích od analýzy a rozpoznání typů objektů až po forenzní analýzu avyhledávání v záznamu na základě metadat poskytovaných umělou inteligencí.

Detekce objektů pomocí AI: První z funkcí řešenou již za pomocí AI v podobě neuronové sítě spuštěné na GPU je detekce a rozpoznání základních objektů jako je osoba, auto či autobus. Funkce dovoluje vytvořit zóny v obraze a propojit detekci objektu s událostním řízením v systému (ochrana perimetru, atd.). Funkce je dostupná v edicích PROFESSIONAL a UNLIMITED.

Schematické znázornění hluboké nalýzy ATEAS AI:

ATEAS-AI-deep-analyze-scheme

Funkce a parametry ATEAS AI:

Základní funkce sítě

 • Neuronová detekce osmi druhů objektů
 • Zahrnuty osoby, vozidla, nákladních auta, cyklisté či vlaky
 • Vysoká spolehlivost daná způsobem vytrénování sítě
 • Umožňuje přímou integraci událostí typu narušení v konkrétních zónách
 • Směrovost umožňuje detekovat protisměrnou jízdu či pohyb osob
 • Podpora identity objektů umožňuje detekci podezřelého pohybu osob
 • Detekce pomalu jedoucích či zastavených vozidel v tunelech či na dálnici
 • Podpora počítání objektů dle jejich typů a směru
 • Významná redukce planých poplachů díky umělé inteligenci
 • Nezávislost na počasí či změnách světla

Základní parametry sítě

 • Název modelu: Popis scény, Dynamický popis scény
 • Architektura sítě: Hluboká a Hluboká+
 • Dostupnost: zdarma
 • ATEAS verze: ATEAS verze 5.0.2 a vyšší
 • ATEAS edice: ATEAS PROFESSIONAL a vyšší
 • NVidia: Maxwell, Pascal architektura, 4 GB GPU RAM
 • Instalace: Plug & play modul pro ATEAS Server 64-bit