Alcatel-Lucent OmniPCX Connect

Alcatel - Lucent OmniPCX Connect představuje komfortní komunikační zařízení založené na technologii s nejmodernějšími funkcemi VoIP (Voice over Internet Protocol) a IP telefonie pro malé a střední firmy.

Jedná se o modulární řešení typu "All-in-One". Veškeré funkce a aplikace jsou v systému již zabudovány, v případě potřeby  se využívá softwarových klíčů, které umožňují přístup k jednotlivým funkcím ústředny  – Call Centrum, Automatická spojovatelka, 6 členná konference, aplikace pro integraci počítačové telefonie a správu komunikace (integrovaný osobní asistent a hlasová pošta, přenositelnost terminálu mezi pracovišti apod.) Výsledkem těchto možností je vysoká efektivita z hlediska nákladů.

Alcatel - Lucent OmniPCX Connect Call Server nabízí nejmodernější služby pro zpracování příchozích volání. Každý z uživatelů vybavených koncovým zařízením získá přístup k funkcím hlasové schránky a osobního asistenta. Inteligentní systém podporuje rozlišování volajících podle kategorií. Příchozí volání mohou být směrována na předem definované telefony nebo na pracovní skupinu. Pokud volání nikdo nepřijme, může být přepojeno na jinou pobočku nebo hlasový systém. Zpracování příchozích volání je nyní nejen inteligentní, ale i uživatelsky přívětivé.

 Prospekt OmniPCX Connect         (ENG)

Prospekt OmniTouch Call Center        (ENG)

Modulární a flexibilní řešení PBX OmniPCX Connect

Plně modulární PBX OmniPCX Connect budete moci rozšiřovat přesně podle aktuálních potřeb své firmy. Doplňovat další funkce a služby, přidávat další koncová zařízení a zvyšovat kapacitu instalovaného řešení můžete kdykoliv to bude zapotřebí a svým vlastním tempem.

Díky flexibilní a škálovatelné architektuře bude Alcatel - Lucent OmniPCX Connect růst společně s vaší firmou. Kombinaci jednotlivých elementů svého komunikačního systému si určíte sami podle svých potřeb a možností, na výběr máte:

  • několik variant komunikačních řešení a softwarových aplikací
  • celou škálu výkonných hardwarových platforem
  • kompletní řadu stolních a mobilních koncových zařízení

Proti dřívějšímu OmniPCX Office jsou kapacitní možnosti OmniPCX Connect rozšířeny na až 300 účastníků.

Výsledná kapacitní možnost závisí na konkrétní konfiguraci systému.